Disclaimer

Een bezoeker van deze site mag geen auteursrechtelijke beschermende werken, andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Linking Beauty. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

Met de toegang tot en het gebruik van deze website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden: Linking Beauty zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. Linking Beauty is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.

Linking Beauty heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slecht als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. Linking Beauty kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn. Linking Beauty is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.
 
Geregistreerd bij Kamer van Koophandel in Alkmaar onder nr. 37106775
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

2003- Linking Beauty